Danh sách đã đóng phí tham dự Offline HrShare HN “Ứng dụng Nhân tướng học trong tuyển dụng” 26/10/2019

Ban tổ chức sự kiện Offline HrShare HN “Ứng dụng Nhân tướng học trong tuyển dụng” 26/10/2019 xin gửi anh chị và các bạn Danh sách các thành...
Read More

Danh sách đăng ký tham dự Offline HrShare HN “Ứng dụng Nhân tướng học trong tuyển dụng” 26/10/2019

Ban tổ chức sự kiện Offline HrShare HN “Ứng dụng Nhân tướng học trong tuyển dụng” 26/10/2019 xin gửi anh chị và các bạn Danh sách các thành ...
Read More